Продукти


Ние не правим компромиси с технологията на металообработките:
 • използваме гарантирани материали: цементационни стомани и бронзи, както и полимери
 • за нас работят най добрите майстори в професията
 • спазваме режимите за термообработка и достигаме изискванията за твърдост
 • стриктно следим размерите да са в допусковото поле.

Динамичен баланс

ВИД НА УСЛУГАТА
Цена (лв)

Динамичен баланс в една равнина

Динамичен баланс в една равнина

R>>L
Вентилаторни колела , маховици, ремъчни шайби и зъбни колела.
 
 До D=200mm  До m= 5kg.  60
 До D=300mm  До m= 15kg.  80
 До D=500mm  До m= 30kg.  100

Динамичен баланс в две равнини

Динамичен баланс в две равнини

R>>L
Вентилаторни колела, валове, ротори
 
 До D=200mm  До m= 10kg.  100
 До D=300mm  До m= 30 kg.  120
 До D=300mm  До m= 40 kg.  160

Забележка1. Цените на указаните услуги са без ДДС !

Зъбни Колела

Зъбните предавки са един от основните методи за предаване на движението от задвижващите към изпълнителните механизми. Други такива са верижните и ремъчните предавки.
Машинните елементи изграждащи тези механизми са обект на нашето производство.
Видове зъбни колела
Класификация
 • цилиндрични зъбни колела с външни зъби
 • цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби
 • цилиндрични зъбни колела с прави зъби
 • цилиндрични зъбни колела с криволинейни зъби
Правите зъби могат да бъдат успоредни на образуващата на цилиндъра, наклонени, шевронни (стреловидни) с непрекъснат и прекъснат зъб. Формата на криволинейните зъби може да бъдат част от спирала, част от еволвента или част от друга крива.
Профилът може да бъде правилен и коригиран.

Според общата конфигурация зъбните колела биват:
 • цилиндрични зъбни колела тип валове
 • цилиндрични зъбни колела тип дискове
 • цилиндрични зъбни колела тип венци
 • зъбни гребени
Цилиндричните зъбни колела тип дискове могат да са без главина или да имат едностранно или двустранно разположена главина. Още информация можете да получите от 2 ра и 3 та част на “Технология на машиностроенето” на П. Патарински.
Необходими технически данни за поръчката

Обикновено работим по даден детайл за подмяна (модел). От него нашите специалисти могат да определят параметрите на зъбното колело, както и необходимата термообработка. Най добрия вариант за нас е ако клиентът предостави тези данни, например от оригинална документация.

Най често задавания допълнителен въпрос, е за междуцентровото разстояние. То е необходимо при изработване на червячни двойки и зъбни колела с наклонени зъби. Клиентът се затруднява сам да го измери, така че взимаме капака на редуктора, в който лагеруват осите.

Спирални пружини

Спиралните пружини са важен елемент за осъществяване на възвратно постъпателно движение
Видове спирални пружини
 • Натискови пружини
 • Опънови пружини
 • Торсионни пружини
Необходими технически данни за поръчката
 • За пружини на натиск: диаметър на телта на пружината, обща дължина, брой витки или стъпка, външен диаметър. Важно е да се каже как се води пружината: по ос или влиза във втулка, за да се изпълни в допуските и да се отчете отфедерирането.
 • За пружините на опън: диаметър на телта, външен диаметър, дължина без ушите, оформянето на ушите, разположението на ушите едно спрямо друго (може да са перпендикулярни). При някои случаи липсват уши а захващането става със сцепена втулка със спираловиден канал или пружината се навива върху накрайник със спираловиден канал
 • За торсионни пружини работим по модел, защото са важни дължината, конфигурацията и взаимното разположение на краищата

Други детайли

Произвеждаме също така и други детайли съставящи двигателни възли:
 • Валове и оси
 • Ремъчни шайби
 • Някои призматично корпусни детайли, лагерни кутии, капачки и др.
 • Конзоли, вилки и др.
 • Доставяме с гарантирано качество отливки от чугун, месинг, бронз
Начало  |   За нас  |   Продукти  |   Проекти  |   Контакти